Choď na obsah Choď na menu
 


Stvorenie najlepšieho priateľa na svete

22. 10. 2008
Stvorenie najlepšieho priateľa na svete

Boh zavolal zviera z poľa a povedal:

Ejhľa, človek je stvorený k obrazu môjmu.Preto sa mu klaňaj.

Budeš ho brániť v divočine, ochraňovať jeho stáda, strážiť jeho deti,

sprevádzať ho kdekoľvek pôjde - dokonca i v civilizácii.

Budeš jeho priateľom, spojencom a jeho otrokom.

Konaj tieto veci a ja ťa obdarím inštinktmi, ktoré nemajú ostatné

zvieratá: vernosťou, oddanosťou a porozumením, ktorými budeš prekonávať človeka samotného.Aby som nikdy neuškodil tvojej odvahe, nebudeš nikdy mocť predvídať svoju smrť.Aby som neuškodil tvojej loajalite, k chybám človeka budeš slepý.Aby som neuškodil tvojmu porozumeniu, bude ti odoprená moc slova.Budeš sa dohovárať so svojim pánom iba svojou myslou a svojimi poctivými očami.

Kráčaj po jeho boku, spi na jeho prahu, zaháňaj jeho pritivníkov, stráž i jeho hranice, strp s ním jeho utrpenia, miluj ho a ver mu.

A na oplátku človek uspokojí tvoje potreby a túžby - ktorými bude iba potrava, úkryt a pohladenie.

Buď tichý a buď človeku priateľom.Veď ho po ceste plnej nebezpečia do zeme, ktorú som mu sľúbil.

To bude tvoj osud a tvoja nesmrteľnosť.

PES POČUL A USPOKOJIL SA TÍM